You are here:

AHŞAP PELET YAKIT

Ahşap pelet yakıtı, yenilenebilir, temiz yanan ve uygun maliyetli bir ısıtma alternatifidir.

Yenilenebilir maddelerden, genellikle de geri dönüştürülmüş ahşap atıklardan yapılmış bir biyokütle ürünüdür.

Odun peletleri, talaşlar, atık kâğıtlar ve enerji için kullanılabilecek
onlarca başka tarım ürünü ve yan ürün, biyokütle yakıtının üretiminde kullanılır.
Biyokütle yakıtı çekici kılan en önemli özelliği yenilenebilir olmasıdır.

Pek çok pelet üreticisi yan ürünleri (ahşap atığı gibi) alır ve bunları boyut, şekil, nem, yoğunluk ve enerji içeriği bakımından değiştirerek peletlere dönüştürür. Atıkların özel yöntemler ile pelet haline getirilmesinin önemli nedenleri bulunmaktadır. Birincisi, peletlerin nem içeriği işlenme öncesine göre kayda değer ölçüde düşüktür. (Ham biyokütlede %60’a varan nem düzeyi %4’e kadar düşmektedir). Daha az nem, daha yüksek BTU değeri anlamına gelir. İkincisi, pelet yakıtının yoğunluğu, ham biyokütleden önemli ölçüde daha yüksektir. Üçüncüsü, peletler daha kolay şekilde işlenir. Tek tip şekilleri ve boyutları, maliyetleri azaltan daha küçük ve daha basit bir besleme sistemine olanak tanır.

Yakıldığında fosil yakıtlara göre daha az emisyon açığa çıkartır. Nemi alınarak yüksek basınçta sıkıştırıldığı için kül oranı %1 seviyelerindedir. Diğer bir ifadeyle; yaktığınız 1 ton peletten 10 kg civarında kül çıkmaktadır. Örneğin, kömürde kalitesine göre %20 – %50 aralığında kül-cüruf oluşmaktadır. Bununla birlikte, yanma sonucu oluşan kül doğal gübre olarak kullanılabilme imkânına sahiptir.