You are here:

GÜBRE ÇEŞİTLERİ

ÜRE

Dünyada ticareti en çok yapılan,
en fazla azot içeren gübredir.
Granül ve Pril şeklindeki formları
daha çok bilinmektedir. Yapısında
ortalama %46 azot içerir.

Dünyada ticareti en çok yapılan, en fazla azot içeren gübredir. Granül ve Pril şeklindeki formları daha çok bilinmektedir. Yapısında ortalama %46 azot içerir.

UAN32

Üre ve Amonyum Nitrat
gübrelerinin özel koşullarda
karışımı sağlanmış sıvı formda
gübredir. %16 Üre Azotu, %8
Amonyum Azotu ve %8 Nitrat
Azotu ihtiva etmektedir.

Üre ve Amonyum Nitrat gübrelerinin özel koşullarda karışımı sağlanmış sıvı formda gübredir. %16 Üre Azotu, %8 Amonyum Azotu ve %8 Nitrat Azotu ihtiva etmektedir.

DİĞER GÜBRELER

Türkiye pazarında satılan tüm kimyevi, organik, organomineral, sıvı ve/veya toz suda çözünür gübreler ve gübre kimyasalları ile ilgili ithalat, ihracat veya yurtiçi bayi satış operasyonları da şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.